Valivé ložiská

Valivé ložiská

Štandardné a špeciálne valčekové, kuželíkové a súdkové ložiská

Otoče

Otoče

Široký sortiment otočí do veľkosti vonkajšieho priemeru až 4000 mm

Integrované prevody

Integrované prevody

Rozmerové a typové rady pre rôznorodé aplikácie

Ložiská so skríženými kuželíkmi

Ložiská so skríženými kuželíkmi

Typový rad ložísk pre veľmi presné aplikácie

Opracované krúžky

Opracované krúžky

Veľkorozmerné opracované krúžky s ozubením alebo bez ozubenia do veľkosti 4000 mm

Valčeky

Valčeky

Rozmerový sortiment do veľkosti vonkajšieho priemeru až 140 mm

Služby
 

Služby

 

PSL, a.s. okrem výroby a dodávok ložísk, otočí, integrovaných prevodov a valčekov z aktuálneho výrobného sortimentu ponúka zákazníkom širokú paletu doplnkových, podporných a servisných služieb, najmä:

 

  • Technické poradenstvo pri návrhu optimálneho uloženia 
  • Konštrukčné návrhy ložísk prispôsobené konkrétnym požiadavkám zákazníkov
  • Skúšanie ložísk
  • Popredajný servis ložísk s monitorovaním prevádzky a vyhodnocovaním funkčnosti ložísk
  • Analýza a odborná expertíza porúch ložísk v prevádzke 
  • Repasáže a opravy ložísk
  • Balenie ložísk podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov
  • Technické poradenstvo a voľné výrobné kapacity v oblasti povrchových úprav.