Valivé ložiská

Valivé ložiská

Štandardné a špeciálne valčekové, kuželíkové a súdkové ložiská

Otoče

Otoče

Široký sortiment otočí do veľkosti vonkajšieho priemeru až 4000 mm

Integrované prevody

Integrované prevody

Rozmerové a typové rady pre rôznorodé aplikácie

Ložiská so skríženými kuželíkmi

Ložiská so skríženými kuželíkmi

Typový rad ložísk pre veľmi presné aplikácie

Opracované krúžky

Opracované krúžky

Veľkorozmerné opracované krúžky s ozubením alebo bez ozubenia do veľkosti 4000 mm

Valčeky

Valčeky

Rozmerový sortiment do veľkosti vonkajšieho priemeru až 140 mm

Kariéra
 

Kariéra


V prípade Vášho záujmu o voľné pracovné miesta zašlite žiadosť so súhlasom so spracovaním osobných údajov na adresu spoločnosti: 
PSL, a. s. 
Personálne oddelenie 
Robotnícka 
01701 Považská Bystrica 

kontaktná osoba: 
Ing. Matej Horečný - referent Personalistiky 
T: 042 4371 565, E: Prosím kliknúťInformácie pre záujemcov o zamestnanie

PSL a.s. Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 626 599 vás ako prevádzkovateľ v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) informuje o spôsobe spracúvania vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účely plnenia povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným vzťahom vrátane predzmluvných vzťahov z dôvodu výberu nových zamestnancov.

Právnym základom spracúvania je predzmluvný a zmluvný vzťah, poskytnutie vašich osobných údajov je preto nevyhnuté na naplnenie predzmluvných a zmluvných požiadaviek.

Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať žiadnym príjemcom.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 1 roka od získania.

Ďalej vás informujeme, že v zmysle nariadenia GDPR máte právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov. Taktiež máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

Kontakt na našu zodpovednú osobu: Ing. Martin Zajíček, PSL a.s., Robotnícka, 017 01 Považská Bystrica, e-mail: Prosím kliknúť12.02.2019

Konštruktér náradia


Náplň práce: 
 • Navrhovanie, konštruovanie, vydávanie a archivovanie výkresovej dokumentácie špeciálneho náradia, prípravkov a meradiel podľa požiadaviek technológie a výroby špeciálnych ložísk a veľkorozmerových ložísk    
 • Plnenie iných operatívnych úloh podľa pokynov vedúceho konštruktéra Konštrukcie náradia 
Požadujeme: 
 • Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie so strojárskym zameraním
 • Znalosť práce s PC – Autodesk Inventor, AutoCad, MS Office (Word, Excel, Outlook) Internet
 • Znalosť anglického jazyka – mierne pokročilý (NJ- výhoda)    
 • Prax v oblasti konštrukcie náradia vítaná    
 • Pozícia vhodná aj pre absolventa   

09.05.2017

Sústružník, brusič, CNC sústružník, CNC brusič


Náplň práce: 
 • Sústruženie, brúsenie ložiskových krúžkov a komponentov – teliesok, guličiek. 
 • Práca na klasických, NC a CNC strojoch. 

Požadujeme: 
 • Vzdelanie, resp. prax v danej profesii. 
 • Schopnosť čítať technickú dokumentáciu. 
 • Ochotu pracovať vo viaczmennej prevádzke.    
Ponúkame:  
 • Stabilné pracovné podmienky. 
 • Sociálne výhody. 
 • Motivujúce finančné ohodnotenie v rozmedzí od 800 do 1100 EUR . 
 • Možnosť odborného a kariérneho rastu. 
 • Pre vybrané profesie možnosť náborového príspevku.